ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CTV TUYỂN DỤNG CÙNG JACKFRUIT

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT

Trụ sở chính    : Tầng 7, Toà nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại       : 02439979986

Đại diện          : Ông Nguyễn Tùng Anh                                  Chức vụ: Giám Đốc

Mã số thuế      : 0109189723

Sau đây gọi tắt là “Bên A”

BÊN B: CỘNG TÁC VIÊN (CTV)

Sau đây gọi tắt là “Bên B”

Bên A, Bên B sau đây gọi riêng là Bên gọi chung là hai Bên hoặc các Bên tùy vào ngữ cảnh.

Bên A và Bên B cùng đồng ý và thực hiện đúng theo những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Hai bên cùng cộng tác cung ứng nhân sự theo nhu cầu tuyển dụng cho bên thứ ba sau đây gọi là khách hàng.

1.2. Mọi thông tin về nhu cầu tuyển dụng cũng như hồ sơ ứng tuyển sẽ được hai cung cấp cho nhau được xem là “thông tin bảo mật” giữa hai bên.

1.3. Mốc phát sinh chi phí sớm nhất: ứng viên đi làm đủ 30 ngày làm việc bắt đầu tính từ ngày nhận việc đầu tiên được gọi là mốc phát sinh chi phí sẽ bắt đầu hình thành nghĩa vụ thanh toán phí giữa Bên B và Bên A. Ngày thứ 31 sẽ là ngày hình thành nghĩa vụ thanh toán phí tuyển dụng giữa hai bên.

1.4. Thời gian bảo hành sẽ kéo dài 60 ngày, khởi chạy bảo hành sẽ tính từ ngày đầu tiên ứng viên nhận việc, nghĩa vụ của Bên B được coi là hoàn thành nếu ứng viên đi làm đủ thời gian bảo hành.

1.5. Phí tuyển dụng = số lượng nhân sự phát sinh chi phí * đơn giá (được ghi chi tiết theo từng vị trí trong file làm việc chung)

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

2.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về nhu cầu tuyển dụng: số lượng, đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc dành cho ứng viên, thông tin phỏng vấn, thông tin nhận việc,….

2.2. Thông báo kết quả tuyển dụng cho Bên B bằng việc cập nhật đầy đủ trạng thái tối đa sau 24h kể từ khi nhận được hồ sơ ứng tuyển từ Bên B hay khi có kết quả phỏng vấn từ phía khách hàng…

2.3. Bảo mật thông tin, dữ liệu liên quan tới ứng viên do Bên B cung cấp cũng như thông tin về Bên B.

2.4. Thanh toán đúng hạn và đầy đủ phí tuyển dụng cho Bên B theo đúng quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Bên B thực hiện các công việc truyền thông, thu hút và tìm kiếm ứng viên theo các mô tả công việc và tiêu chí tuyển dụng do Bên A cung cấp. Đồng thời làm rõ các thông tin về nhà tuyển dụng cho ứng viên: Tên công ty, địa chỉ làm việc, lĩnh vực kinh doanh, quy mô nhân sự, đặc thù ngành nghề, các chế độ phúc lợi liên quan, mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng…

3.2. Bên B cần làm rõ các thông tin về ứng viên với Bên A, bao gồm: Họ tên, giới tính, độ tuổi, kỹ năng, kinh nghiệm, mô tả công việc, mức lương mong muốn, thời gian ứng viên có thể đi làm chỗ mới…bằng cách cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên lên file làm việc chung.

3.3. Bên B có trách nhiệm phối hợp cùng Bên A liên lạc với ứng viên để sắp xếp lịch phỏng vấn giữa Bên A với ứng viên, giữa ứng viên với nhà tuyển dụng… cũng như việc thông báo kết quả ứng tuyển tới ứng viên.

3.4. Bên B cam kết không cung cấp dịch vụ tương tự trực tiếp tới các Khách hàng của Bên A đã ký kết mà Bên B được Bên A cung cấp thông tin để thực hiện các thỏa thuận của Hợp đồng này. Trường hợp vi phạm Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và chịu phạt tối thiểu và tương đương 50 triệu đồng trên một lần vi phạm và đồng thời sẽ không nhận được bất cứ chi phí tuyển dụng nào từ Bên A.

3.5. Bên B cam kết sẽ không tiết lộ những thông tin về thương mại, hợp đồng, khách hàng và các thông tin mật khác của Bên A cho bất kỳ một công ty hay cá nhân người thứ ba nào khác. Nếu vi phạm, Bên B sẽ bị khởi tố trước pháp luật Việt Nam và bồi thường cho Bên A với số tiền do Bên A định giá tùy theo mức độ thiệt hại cho mà hành động vi phạm của Bên B gây ra cho Bên A.

3.6. Bên B có trách nhiệm tuyển thay thế ứng viên khác cho Bên A trong trường hợp ứng viên nghỉ việc trong thời hạn bảo hành. Nếu  Bên B không tuyển được ứng viên thay thế trong vòng 30 ngày thì Bên B có nghĩa vụ hoàn lại sốtiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B cho ứng viên đó.

3.7. Nếu ứng viên trúng tuyển đi làm thì cho đến khi ứng viên nghỉ việc, Bên B không được phép tiếp cận và mời ứng tuyển job khác dưới bất kỳ hình thức nào.

3.8. Không được cung cấp, để lộ thông tin bảo mật đã nêu tai Mục 2 Điều 1 của Hợp đồng này với bên thứ ba bất kỳ cho dù vì bất cứ lý do hay cách thức nào khác.

3.9. Trường hợp Bên B vi phạm quy định về nghĩa vụ của Bên B, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và không chi trả bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào cho Bên B.

3.10. Trường hợp Bên B vi phạm quy định về bảo mật thông tin, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và yêu cầu Bên B bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho Bên A phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Bên B. Mức độ bồi thường sẽ do Bên A quy định căn cứ vào mức độ vi phạm hay quy định của pháp luật. Thời hạn Bên B thực hiện nghĩa vụ bồi thường là 10 ngày kể từ ngày Bên A gửi yêu cầu.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN PHÍ TUYỂN DỤNG

4.1. Quy trình thanh toán phí dịch vụ được thực hiện như sau:

Số tiền thanh toán sẽ là tổng những giao dịch thành công của Bên B từ ngày làm báo cáo trở về “ngày tổng hợp báo cáo” trước đó. Số tiền thực nhận sẽ được khấu trừ đi 10% PIT (thuế TNCN). Vào ngày 10 hàng tháng Bên A sẽ dựa vào trạng thái làm việc của ứng viên mà khách hàng cung cấp để làm bảng kê chi phí và tiến hành chuyển khoản phí tuyển dụng cho Bên B theo hai đợt như sau:

  • Ứng viên đi làm đạt mốc phát sinh chi phí theo Mục 3 Điều 1 (ngày thứ 31) tại Hợp đồng này thì thanh toán cho Bên B 50% Phí tuyển dụng.
  • Ứng viên đi làm hết hạn bảo hành theo Mục 3 Điều 1 (ngày thứ 61) tại Hợp đồng này sẽ thanh toán tiếp 50% Phí tuyển dụng còn lại cho Bên B.

(Thời gian thanh toán này áp dụng với các khách hàng có thời gian bảo hành ứng viên dưới 30 ngày. Đối với các khách hàng thời gian bảo hành dài hơn thời hạn thanh toán có thể thay đổi. Vui lòng trao đổi với đầu mối phụ trách để biết về thời gian thanh toán cụ thể cho từng job)

4.2. Bên B đồng ý và xác nhận rằng, trong mọi trường hợp, nếu Khách Hàng chưa thanh toán Phí dịch vụ cho Bên A, thì Bên A sẽ không trả tiền thưởng giới thiệu cho Bên B. Tình huống này thường xảy ra đối với doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng tuyển dụng thông qua Bên A lần đầu tiên, và thanh toán bị trì hoãn do vấn đề giấy tờ.

4.3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào thông tin Tài khoản do Bên B cung cấp. Bên B chịu trách nhiệm đối với khoản Phí thanh toán qua ngân hàng (nếu có phát sinh).

4.4. Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến Bên A bằng văn bản hoặc hộp thư hỗ trợ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên B nhận được báo cáo thu nhập.