.NET Developer - JF125

.NET Developer - JF125

Địa điểm làm việc: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Thu nhập: 25-35M

Mô tả công việc:

 • Xây dựng và phát triển các dự án về web cho sản phẩm Trái phiếu và các sản phẩm tài chính.
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống.
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end.
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai.
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
 • Phối hợp với các bên liên quan (các bộ phận phòng ban nội bộ, team BA và/hoặc đối tác cung cấp giải pháp) để triển khai các giải pháp phù hợp đáp
 • Thực hiện Unit test.
 • Viết tài liệu kỹ thuật của dự án.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT…
 • Có kinh nghiệm lập trình từ 3 năm trở lên.
 • Thành thạo về .NET Core, Web api
 • Có hiểu biết về các hệ thống Fulltext Search như: Sorl hoặc Elastic
 • Có hiểu biết về Redis,RabitMQ hoặc Kafka
 • Có hiểu biết kiến trúc Gateway Microservices, Docker
 • Có hiểu biết về: Các hệ thống SSO (single sign on) tích hợp với các client như: Web và mobile
 • Có hiểu biết kiến trúc về mô hình CI/CD
 • Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các cơ sở dữ liệu (MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB ..).
 • Có kinh ngiệm làm việc trên các môi trường như Ubuntu hoặc Centos.
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.

Thông tin liên hệ :

 • Email: hr@jackfruit.com.vn
 • Hotline: 0973.572.008